Kakšne so višine subvencije za sončno elektrarno in toplotno črpalko

Subvencija za sončno elektrarno

Vsekakor je sončna elektrarna prava izbira, saj vam zagotavlja brezplačno električno energijo za ogrevanje, hlajenje in vse druge električne porabnike, kar vam lahko v prihodnosti prihrani veliko denarja. Poleg tega je vgradnja sončne elektrarne naložba, ki se običajno povrne v približno 7 do 8 letih in nato nimamo več stroškov za električno energijo. S tem postanete tudi neodvisni od nihanja cen električne energije. Država spodbuja uporabo sončnih elektrarn, saj je subvencija za sončno elektrarno in tudi subvencija za toplotno črpalko ter ugodni krediti z nizkimi obrestnimi merami na voljo za nakup in vgradnjo. V nadaljevanju članka boste lahko prebrali tudi, kakšna je višina subvencije za sončno elektrarno. Tako lahko investicijo odplačujete s prihranki, ki jih ustvarite pri stroških električne energije. Vgradnja sončne elektrarne je torej pametna odločitev za trajnostno prihodnost in za boljšo uporabo naravnih virov energije.

Prilagodite moč sončne elektrarne vašim potrebam po električni energiji, da si zagotovite brezplačno energijo

Pri izbiri moči sončne elektrarne je pomembno, da se prilagodi vašim potrebam po električni energiji. Za male potrošnike je na voljo program za samooskrbo, ki omogoča vgradnjo sončne elektrarne z močjo, ki pokrije letno porabo električne energije. Na koncu leta se poračuna porabljena in pridobljena električna energija. Če je sončna elektrarna proizvedla več električne energije, kot ste jo porabili, ne dobite plačanega viška. Zato je smiselno, da izberete tako moč sončne elektrarne, ki pokrije vaše potrebe po električni energiji brez viškov. S tem si zagotovite brezplačno električno energijo za ogrevanje, hlajenje in vse ostale električne potrošnike, hkrati pa postanete neodvisni od dviga cen električne energije.

Subvencija za sončno elektrarno
Energijo prihodnosti črpamo iz sonca.

Toplotna črpalka – učinkovita, donosna in okolju prijazna izbira ogrevanja vašega doma ali poslovnih prostorov

Toplotna črpalka je prava izbira za ogrevanje vašega doma ali poslovnih prostorov iz več razlogov. Prvič, s toplotno črpalko lahko znižate stroške ogrevanja za 50 do 80% v primerjavi s konvencionalnimi viri ogrevanja. Drugič, toplotna črpalka je investicija, ki se povrne v približno 6 do 7 letih. Tretjič, ogrevanje s toplotno črpalko je enostavno in brez potrebnega dela z dovajanjem goriva ter čiščenjem odpadkov izgorevanja. Četrtič, vgradnja toplotne črpalke je strateška usmeritev države, zato država za nakup toplotne črpalke daje subvencijo v višini do 20% za novogradnje, do 40% za zamenjavo obstoječih ogrevalnih sistemov in do 50% na področjih s slabo kvaliteto zraka. Nazadnje, pri ogrevanju s toplotno črpalko zmanjšujemo emisije CO2 do 60%, kar nam omogoča, da bomo mi in naši otroci živeli v čistejšem okolju.

Izbira ustrezne moči toplotne črpalke je ključna za učinkovito in ekonomično ogrevanje

Izbira ustrezne toplotne črpalke je pomembna, saj vpliva na učinkovitost in ekonomičnost ogrevanja. Pred nakupom je priporočljivo preveriti, ali lahko namesto toplotne črpalke zrak/voda vgradite toplotno črpalko voda/voda ali zemlja/voda, ki ima lahko večjo učinkovitost. Nato je treba izračunati potrebno moč toplotne črpalke, ki bo zagotovila učinkovito ogrevanje prostorov. Če se odločite za toplotno črpalko zrak/voda, morate preveriti dizajn zunanje enote in njeno glasnost. Prav tako je pomembno, da izbrana toplotna črpalka dimenzijsko ustreza na želeno mesto postavitve. Pri izbiri ponudnika toplotne črpalke izberite tistega, ki vam lahko naredi kompletno izvedbo in pripravi vso potrebno dokumentacijo. Po izvedbi pa ne pozabite vložiti dokumentacijo za pridobitev subvencije na Ekosklad, ki je na voljo za nakup toplotne črpalke in bo zmanjšala stroške nakupa ter vgradnje.

Pri izbiri toplotne črpalke je ključno izbrati ustrezno moč, saj prenizka moč pomeni, da toplotna črpalka ne bo zmogla ogreti objekta in bo temperatura v prostorih nižja od pričakovane, ali pa se bo poraba energije za ogrevanje bistveno povečala. Na drugi strani pa prevelika moč pomeni višjo investicijo, potrebo po močnejših varovalkah, obtočnih črpalkah in bojlerju z večjim toplotnim izmenjevalcem. V praksi se pogosto zgodi, da se izbere prešibka toplotna črpalka, kar lahko povzroči povečano porabo energije. Pri toplotnih črpalkah zrak/voda je zato priporočljivo izbrati močnejšo toplotno črpalko, ki bo lahko samostojno pokrila vse potrebe po ogrevanju do zunanje temperature -7°C, saj bomo tako s toplotno črpalko pokrili 99,5% letnih potreb in bo dodatni vir pomenil le 0,5% na letni ravni.

Subvencija za sončno elektrarno
Čista energija za čisto prihodnost.

Eko sklad tudi v letu 2023 nudi subvencije za zamenjavo iztrošenega kotla in naložbe v samooskrbo z električno energijo

Pri Eko skladu smo pregledali spremembe in kakšna je višina subvencije za sončno elektrarno, ki je na voljo za leto 2023. Zanimalo nas je, kakšni so pogoji za pridobitev subvencije. Podražitve energentov so vplivale na povečano zanimanje za subvencije. Poleg tega pa so na voljo tudi nepovratna sredstva za naložbe v samooskrbo z električno energijo, kar lahko še dodatno zmanjša stroške električne energije. Eko sklad že drugo leto zapored razpisuje višje subvencije za zamenjavo iztrošenega kotla, kot smo jih bili vajeni v preteklosti. Razlog za to je želja po zmanjševanju onesnaževanja zraka, ki ga povzročamo z ogrevanjem stavb. Zamenjava iztrošenih kurilnih naprav lahko pomembno prispeva k čistejšemu okolju, zato Eko sklad spodbuja ta proces z višjimi subvencijami. Če vas torej zanima zamenjava vašega kotla, preverite možnosti in pogoje za pridobitev subvencije pri Eko skladu.

Eko sklad objavil nov javni poziv za subvencije za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost stavb

Zadnje čase se vse več zainteresiranih investitorjev obrača na Eko sklad zaradi zavrnjenih prošenj za subvencije za sončne elektrarne in ogrevalne sisteme. Razlog za to je, da je bil 25. marca 2022 javni poziv 74SUB-OB19 zaprt zaradi porabe sredstev, ki so bila namenjena za nepovratne finančne spodbude naložbe v obnovljive vire energije. Kljub temu je bil objavljen nov razpis 99SUB-OB22 od 20. maja 2022, ki ponuja subvencije za rabe obnovljivih virov energije in za večjo energetsko učinkovitost stavb, vključno z naložbami v prezračevalne sisteme, sisteme za ogrevanje in energetsko obnovo stavb.

Javni poziv 99SUB-OB22 je razdeljen na devet skupin ukrepov, ki so namenjeni spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije in izboljšanju energetske učinkovitosti stavb. Prva skupina je namenjena vgradnji solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, druga skupina vključuje vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, tretja skupina pa vključuje vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe. Četrta skupina ukrepov zajema zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo nove za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe. Skupina E vključuje vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken v starejših stavbah, skupina F pa zajema toplotno izolacijo fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb. Skupine G in H se nanašajo na toplotno izolacijo streh in tal v starejših stavbah, medtem ko skupina I zajema vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi. Cilj javnega poziva je spodbujanje trajnostnega načina ogrevanja in izboljšanje energetske učinkovitosti stavb ter s tem zmanjšanje ogljičnega odtisa in zmanjšanje stroškov ogrevanja.

V letu 2022 rekordno število novih priključkov – subvencija za sončno elektrarno možna z novim javnim pozivom

V začetku leta 2022 so na Eko skladu zmanjkala nepovratna sredstva za investicije v sončne elektrarne, saj so se ljudje zaradi krepko povišanih cen električne energije odločili za samooskrbo in zmanjšanje stroškov ogrevanja. Kljub temu, da subvencija za sončno elektrarno ni bila na voljo večino leta, je bilo priklopljenih rekordno število sončnih elektrarn – v Sloveniji je trenutno priključenih preko 28.000 sončnih elektrarn, od tega pa je bilo približno 13.000 priključenih samo v letu 2022. Ob koncu leta 2022 je bil odprt nov javni poziv št. 104SUB-SO22, ki ponuja le 50 EUR za 1 KW instalirane nazivne moči sončne elektrarne, medtem ko je bila višina subvencije za sončno elektrarno v prejšnjem razpisu 180 EUR. Investitorji, ki jim subvencija za sončno elektrarno ni bila dodeljena v prejšnjem letu, pa bodo lahko zaprosili za sredstva za nazaj in jim bo subvencija za sončno elektrarno na voljo, v kolikor je bila sončna elektrarna že priključena v sistem.

Subvencija za toplotno črpalko možna z novim pozivom Eko sklada

Eko sklad je ponovno odprl možnost pridobitve nepovratnih sredstev za naložbo v toplotno črpalko, pri čemer je subvencija za toplotno črpalko odvisna od vrste naložbe. Subvencija za toplotno črpalko se dodeljuje za nakup in vgradnjo električne, plinske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavb sistemov zrak/voda, voda/voda, zemlja/voda. V primeru novega objekta je subvencija za toplotno črpalko taka, da lahko prejmete do 20 % priznanih stroškov, medtem ko je pri zamenjavi stare kurilne naprave subvencija lahko tudi do 40 % ali 50 % priznanih stroškov. Za kandidiranje za nepovratna sredstva mora toplotna črpalka ustrezati predpisanim mejam sezonske energijske učinkovitosti,

Višje subvencije za sončne elektrarne s hranilniki in spodbude za vgradnjo toplotnih črpalk v javnem pozivu 99SUB-OB22 v letu 2023

Država se je tokrat odločila, da je višina subvencije za sončno elektrarno višja za investicije v sončne elektrarne skupaj s hranilniki električne energije. Višina subvencije za sončno elektrarno znaša 500 EUR za 1 KW inštalirane nazivne moči sončne elektrarne s hranilnikom, vendar so nepovratna sredstva omejena na 25 % priznanih stroškov investicije. Kljub temu pa je še vedno nejasno, kako se bo trg sončnih elektrarn s hranilniki razvijal, saj so v zraku številne neznanke, ki otežujejo izračun rentabilnosti naložbe. Poleg tega se leta 2024 končuje stara uredba o samooskrbi z letnim obračunom porabljene in oddane električne energije v omrežje, kar lahko dodatno vpliva na trg sončnih elektrarn.

V javnem pozivu 99SUB-OB22 za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v letu 2023 so predstavljene višine spodbud, ki jih lahko prejmete za vgradnjo toplotnih črpalk zrak-voda in voda-voda. Za vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda lahko prejmete subvencijo do 20 % vrednosti oziroma 1000 EUR, medtem ko lahko za zamenjavo iztrošene peči na drva ali kurilno olje s toplotno črpalko zrak-voda prejmete do 40 % vrednosti oziroma 2500 EUR. Za gradnjo geotermalne toplotne črpalke voda-voda ali geosonde lahko prejmete subvencijo do 20 % naložbe oziroma 2500 EUR, medtem ko lahko za zamenjavo iztrošene peči na kurilno olje ali drva s toplotno črpalko voda-voda prejmete do 40 % naložbe oziroma 4000 EUR.

Subvencija za toplotno črpalko
Toplotna črpalka je okolju prijazen in energetsko učinkovit način ogrevanja prostorov in vode.

Subvencije za sončne elektrarne v sistemu net-meteringa v letu 2022-2023

V decembru 2022 je bil objavljen javni poziv št. 104SUB-SO22, namenjen investicijam v naprave za samooskrbo z električno energijo skupaj s hranilnikom električne energije. Za takšno naložbo je na voljo spodbuda v višini 500 EUR za 1 kilovat inštalirane moči elektrarne skupaj s hranilnikom, pri čemer višina subvencije za sončno elektrarno ne presega 25% priznanih stroškov naložbe. Poleg tega so na voljo tudi subvencije za samooskrbne sončne elektrarne v sistemu net-meteringa, pri čemer soe nepovratna sredstva za tovrstno investicijo znižana iz prejšnjih 180 EUR na le 50 EUR za 1 kilovat inštalirane moči sončne elektrarne. Sistem letnega netiranja EZ-1 bo še naprej veljal za investitorje, ki bodo vključno s koncem leta 2023 dobili soglasje za priklop sončne elektrarne na omrežje, vse dokler bo sončna elektrarna, ki ima izdano soglasje, v uporabi. Ponuja se tudi možnost najema kredita prek Eko sklada, ki omogoča najem kredita za obdobje 10 let, pri čemer je obrestna mera trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

Podjetje Ekofrank – strokovnjaki za sisteme ogrevanja, hlajenja in prezračevanja

Podjetje Ekofrank d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2012, vendar pa se ustanovitelj s področjem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, ki izkoriščajo obnovljive vire, profesionalno ukvarja že več kot 20 let. Podjetje se ukvarja s svetovanjem in celovito izvedbo takšnih sistemov, ne glede na to, ali so namenjeni gospodinjstvom ali večjim poslovnim objektom, in to po vsej Sloveniji. Ekofrank sisteme vgrajuje neposredno ali pa preko mreže poslovnih partnerjev, ki delujejo na območju cele Slovenije.

Podjetje se osredotoča predvsem na vgradnjo različnih vrst sistemov, kot so toplotne črpalke, prezračevalni sistemi in sončne elektrarne, z namenom zmanjšati stroške ogrevanja in električne energije ter hkrati zmanjšati negativen vpliv na okolje. Za vsak projekt strankam nudijo celovito izvedbo, vključno s pripravo dokumentacije za pridobitev subvencij s strani Eko sklada. Za sončne elektrarne pa nudijo tudi celoten postopek, vključno s pridobivanjem elektrosoglasja in priključitvijo na električno omrežje.

Urednik

Sem navdušenec nad oblikovanjem, ki si prizadeva za inovativne in trajnostne rešitve. Moj cilj je ustvariti prostore, ki so funkcionalni in estetski, hkrati pa sprejemajo najnovejše oblikovalske trende in tehnološki napredek.

Zadnji prispevki